top of page
plan-van-aanpak_edited.jpg

WERKWIJZE KINESITHERAPIE

CONTACT

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.

INTAKE + EERSTE CONSULT

Bij een eerste afspraak voeren we een grondige anamnese uit en onderzoeken we de klachten om vervolgens onmiddellijk te starten met de behandeling. Je wordt tevens op de hoogte gebracht over de praktische werking en tarieven.

CONSULT(EN)

We bepalen in onderling overleg en afhankelijk van de problematiek de vervolgaanpak.

bottom of page