Wie kan bij ons terecht?

Kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan bij onze logopedisten terecht voor onderzoek en behandeling van taalproblemen, spraakproblemen en leerproblemen (lezen, schrijven en rekenen).