top of page

Wij bouwen mee aan de toekomst van jouw kind

Jouw kind bouwt aan zijn of haar toekomst en soms gaat dat niet helemaal vanzelf: huiswerk plannen, toetsen voorbereiden, leren leren, en alles wat daarbij komt kijken vraagt veel van een kind en het gezin. Hulp van een studiecoach met persoonlijke aandacht voor jouw kind kan het verschil maken. Studiebegeleiding of bijles is geen therapie, maar onderwijs op maat. Jouw kind wordt tijdens de begeleiding ondersteund op leerjaarniveau

Heeft jouw zoon of dochter in het basisonderwijs het moeilijk met rekenen, taal, spelling, W.O. of (begrijpend) lezen? Lukt het plannen van huistaken en/of het studeren voor toetsen niet goed? Ontbreekt er zelfvertrouwen? 

Heeft jouw zoon of dochter in het secundair onderwijs het moeilijk met bepaalde vakken, het vinden van een juiste studiemethode, het maken van een (studie)planning, het maken van huistaken en/of het studeren van toetsen/examens, ...? 

Zowel het lager als het secundair onderwijs brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Samen met jouw zoon of dochter bekijken we wat moeilijk loopt om zo te komen tot een effectief plan van aanpak op maat van jouw kind


bottom of page