top of page
plan-van-aanpak_edited.jpg

WERKWIJZE LOGOPEDIE

CONTACT

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.

INTAKE

Bij een eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en word je op de hoogte gebracht over de praktische werking en tarieven.

DIAGNOSE

We plannen een datum voor het diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen, maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen.  De duur van het onderzoek hangt af van de hulpvraag.

AANPAK

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek te bespreken. We bepalen in onderling overleg en afhankelijk van de problematiek de vervolgaanpak.

bottom of page