top of page
Euro_coins_and_banknotes_edited.jpg

TARIEVEN  PSYCHOLOGIE (KINDEREN)

INTAKEGESPREK (+-60MIN.)

80 €

Binnen dit gesprek is er ruimte voor kennismaking en worden de zorgen en hulpvragen in kaart gebracht. Dit is steeds het eerste gesprek en is nodig voor een vlotte opstart van de begeleiding. Deze kostprijs is eenmalig en omvat ook de startkost van het dossier.

INDIVIDUELE BEGELEIDING (45 MIN.)

60 €

Binnen dit gesprek krijgt het kind of de jongere de ruimte om zijn/haar verhaal te brengen. Het doel van een begeleiding is voor iedereen heel anders. Stel gerust jouw vragen en dan kijken we samen wat mogelijk is.

OUDERGESPREK (60 MIN.)

70 €

Dit gesprek kan aangevraagd worden op jouw vraag of op vraag van de psychologe.

Volgende zaken kunnen aan bod komen binnen dit gesprek:
- Ouderbegeleiding
- Psycho-educatie omtrent de moeilijkheden/problematiek en/of diagnose van jouw kind
- Een terugkoppeling omtrent de begeleiding van jouw kind
- ...

GEZINSGESPREK (60 MIN.)

80 €

Wil je samen met het hele gezin en de psychologe rond de tafel gaan zitten om zaken meer bespreekbaar te maken of om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt in wat hij/zij brengt, dan kan dit gesprek aangevraagd worden.

GESPREK MET ANDER FAMILIELID (45MIN.)

60 €

Dit gesprek kan aangevraagd worden als broer/zus of een ander familielid ook eens nood heeft aan een gesprek met de psychologe van uw kind. Dit kan verschillende redenen hebben; bijvoorbeeld als er nood is aan psycho-educatie voor broer/zus/... omtrent de moeilijkheden van het kind in begeleiding.

VERSLAG VAN DE INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN

Op aanvraag

Wens je een uitgebreide verslaggeving omtrent de individuele begeleidingen van het kind of de jongere? Dit kan. Stuur gerust een bericht voor meer info.


SCHOOLOVERLEG (DIGITAAL OF OP VERPLAATSING)

€70 + €0.34/km 

Een overleg met de school kan aangewezen zijn en is mogelijk. Dit gebeurt alleen als jij als ouder ook aanwezig bent op het overleg.

SCHOOL- OF THUISOBSERVATIE

€70 + €0.34/km

Waarom een observatie? Er zijn verschillende redenen mogelijk. Voorbeelden:
- Je hebt het idee dat jouw kind anders is op school dan thuis en wenst dat de psycholoog eens een kijkje gaat nemen.

- I.k.v. sociaal-emotioneel onderzoek.
- Er zijn moeilijkheden thuis en je vraagt je af waar het precies stropt.

- ...

BELEVINGSONDERZOEK EN OF SOCIAAL-EMOTIONEEL ONDERZOEK

Afhankelijk van de duur

Dit is steeds een onderzoek op maat.

Wens je niet meteen een begeleiding voor jouw kind maar heb je wel een vraag naar hoe het met jouw kind gaat? Dan kan je hiervoor dit soort onderzoek aanvragen.

Het doel van een belevingsonderzoek is om in kaart te brengen hoe het kind/de jongere bepaalde situaties, relaties, zorgen, moeilijkheden, ... ervaart en beleeft.

Een sociaal-emotioneel onderzoek omvat naast het belevingsonderzoek eveneens vragenlijstonderzoek, een gesprek met belangrijke figuren uit de omgeving; de ouder(s) en bv. de leerkracht van jouw kind.
Een observatiemoment thuis of op school kan eveneens deel uitmaken van dit onderzoek.

Dit soort onderzoek kan ook uitgevoerd worden in het kader van een ruimere vraag, bv. i.k.v. screening (bv. als er een vermoeden is van AD(H)D, ASS, een gedragsproblematiek of andere problematiek).
*Opmerking: enkel een psychiater is bevoegd voor de uiteindelijke diagnosestelling (we kunnen samen op zoek gaan naar de beschikbare psychiater)


De betaling voor psychologische begeleiding kan cash, via payconiq of de bancontact app en gebeurt na elke sessie.

bottom of page