top of page
plan-van-aanpak_edited.jpg

WERKWIJZE STUDIEBEGELEIDING

CONTACT

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.

INTAKE

Bij een eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en word je op de hoogte gebracht over de praktische werking en tarieven.

AANPAK

We bepalen in onderling overleg en afhankelijk van de problematiek de vervolgaanpak.

bottom of page